วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ. 57 เวลา 10.30 น. ถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปี 2556 - 2557


จำนวนผู้ชม: 1106    วันที่โพสต์: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15:00 น.
Facebook

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ. 57 เวลา 10.30 น. ถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปี 2556 - 2557 ณ ห้องโถงชั้นล่างอาคารรัฐสภา 1ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา