วันจันทร์ที่ 3 มี.ค. 57 เวลา 08.30 - 12.00 น. ถ่ายทอดเสียง ยุทธศาสตร์สังคมไทยไร้ความรุนแรงและปลอดการค้ามนุษย์


จำนวนผู้ชม: 2069    วันที่โพสต์: 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10:00 น.
Facebook

 

วันจันทร์ที่ 3 มี.ค. 57 เวลา 08.30 - 12.00 น. ถ่ายทอดเสียง ยุทธศาสตร์สังคมไทยไร้ความรุนแรงและปลอดการค้ามนุษย์ ณ ห้องรับรอง 1 - 2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานครท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา