วันจันทร์ที่ 10 มี.ค. 57 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดเสียง เรื่อง ครูและการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21


จำนวนผู้ชม: 1477    วันที่โพสต์: 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11:00 น.
Facebook

 

วันจันทร์ที่ 10 มี.ค. 57 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดเสียง เรื่อง ครูและการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 306 - 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานครท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา