วันศุกร์ที่ 28 มี.ค. 57 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนา ร่าง พ.ร.บ. การจ้างงานผู้สูงอายุ พ.ศ....


จำนวนผู้ชม: 1243    วันที่โพสต์: 27 มีนาคม 2557 เวลา 18:00 น.
Facebook

 

วันศุกร์ที่ 28 มี.ค. 57 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนา ร่าง พ.ร.บ. การจ้างงานผู้สูงอายุ พ.ศ.... ณ ห้อง กรรมาธิการหมายเลข 306-307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร จัดโดย กมธ.พัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรีฯ วุฒิสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา