วันพุธที่ 2 เม.ย. 57 เวลา 08.30-09.00 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2


จำนวนผู้ชม: 1108    วันที่โพสต์: 31 มีนาคม 2557 เวลา 10:00 น.
Facebook

 

วันพุธที่ 2 เม.ย. 57 เวลา 08.30-09.00 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 จัดโดย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1 กรุงเทพมหานคร


ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา