วันอังคารที่ 8 เม.ย. 57 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดเสียงเรื่อง ผลกระทบวิกฤตการเมืองต่อเศรษฐกิจไทย


จำนวนผู้ชม: 2007    วันที่โพสต์: 7 เมษายน 2557 เวลา 15:00 น.
Facebook

 

วันอังคารที่ 8 เม.ย. 57 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดเสียงเรื่อง ผลกระทบวิกฤตการเมืองต่อเศรษฐกิจไทย ณ ห้อง รับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานครท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา