วันที่ 15 ก.พ. 56 ถ่ายทอดเสียง "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำเป็นไหมนำพาไทยสู่ AEC...ทำอย่างไร"


จำนวนผู้ชม: 3883    วันที่โพสต์: 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 00:00 น.
Facebook

 

      วันศุกร์ที่  15 กุมภาพันธ์  2556  เวลา  08.45 - 12.30 น.  ถ่ายทอดเสียงการเสวนาเรื่อง"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำเป็นไหมนำพาไทยสู่ AEC...ทำอย่างไร" 
      ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  213-216  โดย  คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สภาผู้แทนราษฎรท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา