วันศุกร์ที่ 18 ก.ค. 57 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดเสียง โครงการ อ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม


จำนวนผู้ชม: 913    วันที่โพสต์: 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 22:02 น.
Facebook

 

วันศุกร์ที่ 18 ก.ค. 57 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดเสียง โครงการ อ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม ณ ห้อง 306-308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร จัดโดย คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจัดสัมมนาโครงการ อ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

รับชมย้อนหลังท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา