วันจันทร์ที่ 21 ก.ค. 57 เวลา 09.00-11.00 น. ถ่ายทอดเสียง พิธีมอบอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ


จำนวนผู้ชม: 964    วันที่โพสต์: 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:23 น.
Facebook

 

วันจันทร์ที่ 21 ก.ค. 57 เวลา 09.00-11.00 น. ถ่ายทอดเสียง พิธีมอบอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 กรุงเทพมหานครท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา