วันพุธที่ 20 ก.พ. 56 เวลา 08.45-12.00 น. ถ่ายทอดเสียง หลักเกณฑ์และวิธีการโยกย้ายครู


จำนวนผู้ชม: 1128    วันที่โพสต์: 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12:17 น.
Facebook

 

วันพุธที่ 20 ก.พ. 56 เวลา 08.45-12.00 น. ถ่ายทอดเสียงการเสวนาเรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการโยกย้าย บรรจุ แต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ ,ปัญหาและแนวทาแก้ไข" ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา