วันพุธที่ 27 ก.พ. 56 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดเสียง วันนั้น วันนี้ และวันหน้า : กรณีปราสาทเขาพระวิหาร


จำนวนผู้ชม: 1410    วันที่โพสต์: 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 00:00 น.
Facebook

 

วันพุธที่ 27 ก.พ. 56 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดเสียงสัมมนาเรื่อง "วันนั้น วันนี้ และวันหน้า : กรณีปราสาทเขาพระวิหาร" จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ  วุฒิสภา  ณ  ห้องรับรอง 1-2  ชั้น 3  อาคารรัฐสภา  2 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา