วันเสาร์ที่ 13 ธ.ค. 57 เวลา 09.30-12.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนา เรื่อง การทำนุบำรุงส่งเสริมศาสนา


จำนวนผู้ชม: 773    วันที่โพสต์: 12 ธันวาคม 2557 เวลา 12:00 น.
Facebook

 

วันเสาร์ที่ 13 ธ.ค. 57 เวลา 09.30-12.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนา เรื่อง การทำนุบำรุงส่งเสริมศาสนา จัดโดย คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้อง กรรมาธิการหมายเลข 206-208 อาคารรัฐสภา 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานครท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา