วันอังคารที่ 20 ม.ค. 58 เวลา 14.30-16.00 น. ถ่ายทอดสด การประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทย


จำนวนผู้ชม: 837    วันที่โพสต์: 12 มกราคม 2558 เวลา 15:00 น.
Facebook

 

วันอังคารที่ 20 ม.ค. 58 เวลา 14.30-16.00 น. ถ่ายทอดสด การประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทย จัดโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา