วันจันทร์ที่ิ 16 ก.พ. 58 เวลา 08.30-09.30 น. ถ่ายทอดเสียง เรื่อง หลักการใหม่เกี่ยวกับระบอบการเมือง นักการเมืองและสถาบันการเมือง


จำนวนผู้ชม: 1690    วันที่โพสต์: 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15:30 น.
Facebook

วันจันทร์ที่ิ 16 ก.พ. 58 เวลา 08.30-09.30 น. ถ่ายทอดเสียง เรื่อง หลักการใหม่เกี่ยวกับระบอบการเมือง นักการเมืองและสถาบันการเมือง ณ ห้องกรรมาธิการหมายเลข 306-308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา