วันเสาร์ที่ิ 14 ก.พ. 58 เวลา 13.00-14.15 น. ถ่ายทอดเสียง เวทีการประชาเสวนาหาทางออกสานพลังประชาชน เพื่อปฏิรูปประเทศไทย


จำนวนผู้ชม: 1526    วันที่โพสต์: 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14:41 น.
Facebook

วันเสาร์ที่ิ 14 ก.พ. 58 เวลา 13.00-14.15 น. ถ่ายทอดเสียง เวทีการประชาเสวนาหาทางออกสานพลังประชาชน เพื่อปฏิรูปประเทศไทย จัดโดย กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรมบ้านเชียง อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา