นายดิเรก ถึงฝั่ง เผย ไม่กังวลและพร้อมชี้แจงข้อกล่าวหากรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมิชอบ


จำนวนผู้ชม: 638    วันที่โพสต์: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11:03 น.
Facebook

25 ก.พ. 58 - นายดิเรก ถึงฝั่ง เผย ไม่กังวลและพร้อมชี้แจงข้อกล่าวหากรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมิชอบ เชื่อไม่มีปัญหา เพราะเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้านรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยืนยัน สนช. และ สปช. ที่เป็นอดีตส.ว.ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหากมีมติถอดถอน 

      นายดิเรก ถึงฝั่ง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในฐานะหนึ่งใน 38 อดีต ส.ว.ที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีดังกล่าวมั่นใจว่า พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. กล่าวหา โดยจะทำความเข้าใจ และชี้ให้เห็นว่าเป็นการกระทำตามเจตนารมณ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เชื่อว่า ไม่มีปัญหา และจะพิจารณาอย่างรวดเร็ว พร้อมยอมรับว่า เป็นไปตามปกติที่จะต้องกังวล จนกว่าคดีจะพิจารณาแล้วเสร็จ โดยวันนี้ จะมีอดีต ส.ว.ไม่น้อยกว่า 38 คน เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ส่วนตัวมองว่า สมาชิก สนช. ที่เป็นหนึ่งใน 38 อดีตส.ว. มีสิทธิ์ที่จะทำหน้าที่ สนช.ในการร่วมฟังแถลงเปิดคดีได้ แต่หาก สนช. และ สปช.ที่เป็นอดีต ส.ว.ถูกถอดถอนจะต้องยุติการทำหน้าที่ทันที

      ขณะที่นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. กล่าวว่า ในการประชุมสนช.วันนี้เป็นการพิจารณากระบวนการถอดถอนอดีต 38 ส.ว. ที่ร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมิชอบนั้น มีสมาชิก สนช.ที่เป็นอดีต ส.ว.เพียง 1 คนเท่านั้น คือ พลตรีกลชัย สุวรรณบูลย์ เบื้องต้นทราบว่า จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาลงมติในการถอดถอนโดยจะใช้วิธีการลาประชุม ซึ่งการพิจารณากระบวนการถอดถอน ไม่ได้ยึดกรณีของอดีตประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นบรรทัดฐาน แต่ยึดตามข้อบังคับการประชุม สนช.ปี 2557 โดยคาดว่าจะลงมติถอดถอนได้ในวันที่ 13 มีนาคมนี้ ซึ่งหากที่ประชุมมีมติถอดถอน บุคคลที่เป็นสมาชิก สนช. จะต้องพ้นจากตำแหน่งทันที

 

ณัฐ พึ่งกิจ /ข่าว

เรณู เขมาปัญญา /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา