วันศุกร์ที่ 15 มี.ค. 56 เวลา 08.30-15.00 น. ถ่ายทอดเสียง "วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ"


จำนวนผู้ชม: 1000    วันที่โพสต์: 6 มีนาคม 2556 เวลา 00:00 น.
Facebook

 

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-15.00 น. ถ่ายทอดเสียงสัมมนาเรื่อง"วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ" จัดโดย  คณะกรรมาธิการการศึกษา  วุฒิสภา  ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  หมายเลข  306-308  ชั้น  3  อาคารรัฐสภา  2

รับชมย้อนหลังท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา