ประธาน สนช. ชี้ ไม่สามารถใช้ช่องทางมาตรา 44 ทำประชามติร่าง รธน.ได้


จำนวนผู้ชม: 660    วันที่โพสต์: 30 เมษายน 2558 เวลา 11:10 น.
Facebook

30 เม.ย. 58 -    ประธาน สนช. ชี้ ไม่สามารถใช้ช่องทางมาตรา 44ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญได้ ระบุ ต้องใช้ช่องทางมาตรา 46แก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว ให้อำนาจ ครม.-คสช. ตัดสินใจ ก่อนส่งให้ สนช.ลงมติเห็นชอบหรือไม่

ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ชี้แจงถึงกระบวนการทำประชามติในร่างรัฐธรรมนูญ (รธน.) ว่า ไม่สามารถใช้ช่องทางตามมาตรา 44ได้ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 2557ไม่ได้ให้อำนาจพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่ให้ใช้ช่องทางตามมาตรา 46ที่ให้อำนาจคณะรัฐมนตรีตรี (ครม.)  คสช. ตัดสินใจและเสนอเรื่องให้ สนช. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ซึ่งผู้เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีเหตุผลเพียงพอ เพื่อให้ สนช.ให้ความเห็นชอบ

ประธาน สนช. ชี้แจงถึงอำนาจของหัวหน้า คสช.ด้วยว่า ปัจจุบันไม่ได้ดำรงอำนาจรัฎฐาธิปัตย์ไว้ เพราะอำนาจดังกล่าวสิ้นสุดลงตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมีผลบังคับใช้และปัจจุบันประเทศไทยปกครองด้วยระบอบนิติรัฐ คือ รัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย หัวหน้า คสช.ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆ

 

 

วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา