การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 58 เวลา 10.00 น.


จำนวนผู้ชม: 779    วันที่โพสต์: 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 10:35 น.
Facebook

 

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๘ (สมัย) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา