การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ วันพุธที่ 27 พ.ค. 58 เวลา 10.00 น.


จำนวนผู้ชม: 597    วันที่โพสต์: 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 00:00 น.
Facebook

 

ระเบียบวาระการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา