บันทึกประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. 58


จำนวนผู้ชม: 759    วันที่โพสต์: 11 มิถุนายน 2558 เวลา 12:27 น.
Facebook

 

บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 32/2558 วันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. 58 ณ ตึกรัฐสภา
ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา