ประธานวุฒิสภา รับเรื่องร้องเรียนขอให้ถอดถอน ป.ป.ช.ทั้ง 9 กรณีแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องทุจริตครุภัณฑ์อาชีวะเป็นอนุกรรมการ ป.ป.ช.


จำนวนผู้ชม: 957    วันที่โพสต์: 13 มีนาคม 2556 เวลา 13:40 น.
Facebook

13 มี.ค. 56 –    ประธานวุฒิสภา รับเรื่องร้องเรียนจากประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ภาคเหนือตอนล่างและคณะ เพื่อขอให้ถอดถอน ป.ป.ช.ทั้งคณะ กรณีแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้อง กรณี ทุจริตครุภัณฑ์อาชีวะศึกษาจำนวน 5,300 ล้านบาท ให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ ป.ป.ช.

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา รับหนังสือร้องเรียนจากนายปรีดา พุกศิริ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ภาคเหนือตอนล่างและคณะ เพื่อขอให้ถอดถอนคณะกรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทั้ง 9 คนออกจากตำแหน่ง กรณีมีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ผู้ที่พัวพัน กรณี การทุจริตครุภัณฑ์อาชีวะศึกษาจำนวน 5,300 ล้านบาท ให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตโดยใช้กลไกทางการศึกษา(อนุกรรมการ ป.ป.ช.) ทั้งที่กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้รับเรื่องการทุจริตดังกล่าวไว้เพื่อเป็นคดีพิเศษต่อมาเพื่อที่จะรวบรวมคดีส่งต่อไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. และในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับ นางสาวศศิธารา ในหลายชุดด้วยกัน ซึ่งสรุปตรงกันว่ามีการทุจริตจริง ซื้อของแพงกว่าที่เป็นจริงถึง 4 เท่า ส่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว จากข้อมูลข้างต้นจึงได้ร้องเรียนมาเพื่อให้ดำเนินการถอดถอน กรรมการ ป.ป.ช.ทั้ง 9 คนออกจากตำแหน่งเพื่อสร้างบรรทัดฐานของสังคมไทยใหม่ต่อไป

 

 

วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ ข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา