บันทึกประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 58


บันทึกประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 58


จำนวนผู้ชม: 1451    วันที่โพสต์: 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 11:46 น.
Facebook

บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 40/2558 วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 58 ณ ตึกรัฐสภา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์