วันเสาร์ที่ 16 มี.ค. 56 เวลา 09.00-10.15 น. ถ่ายทอดเสียง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง


จำนวนผู้ชม: 861    วันที่โพสต์: 15 มีนาคม 2556 เวลา 00:00 น.
Facebook

 

วันที่ 16 มี.ค. 56 เวลา 09.00-10.15 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดสัมมนา การพัฒนาความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง, กัมพูชา ลาว ไทย เวียดนาม ณ ห้องเสาร์ทอง โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว จ.นครพนมท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา