วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 56 เวลา 08.30-09.30 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2556


จำนวนผู้ชม: 1256    วันที่โพสต์: 18 มีนาคม 2556 เวลา 08:58 น.
Facebook

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 56 เวลา 08.30-09.30 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2556 ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารรัฐสภา 1 กรุงเทพฯท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา