สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เตรียมนำระบบ “พาที” มาใช้ในการบันทึกประชุมสภา


จำนวนผู้ชม: 647    วันที่โพสต์: 2 ตุลาคม 2558 เวลา 12:12 น.
Facebook

2 ต.ค. 58. –   สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ NECTEC  ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ นำระบบ “พาที” มาใช้บันทึกประชุมสภา ระบุเป็นการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบงานการประชุมรัฐสภา พร้อมหวังนำไปสู่การเป็น Smart Parliament

    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTECจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาระบบงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

    ทั้งนี้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงนามว่า สำนักงานฯ และ NECTECได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย หรือ พาที เพื่อใช้ในการบันทึกการประชุมสภา มาตั้งแต่ปี 2554 โดยขณะนี้ระบบดังกล่าวมีความสมบูรณ์มากกว่าร้อยละ 80 ดังนั้นจึงได้ลงนามความมือระหว่างกันเพื่อนำระบบพาที มาทดลองใช้ในการบันทึกประชุมสภา ซึ่งจะใช้ควบคู่ไปกับการบันทึกของเจ้าหน้าที่ชวเลข ทั้งนี้ยืนยันว่า ระบบดังกล่าวไม่ได้นำมาใช้แทนการบันทึกประชุมแบบเดิม แต่เป็นการใช้ควบคู่กันเพื่อพัฒนางาน ชวเลขให้มีความสะดวก มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

    เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยังเปิดเผยอีกว่า ทันทีที่ NECTECสามารถติดตั้งระบบพาทีให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วเสร็จ สำนักงานฯ ก็พร้อมที่จะทดลองใช้ระบบบันทึกประชุมแบบใหม่ทันที ทั้งนี้ในอนาคตสำนักงานฯ ยังเตรียมนำระบบเทคโนโลยีของศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติมาปรับใช้ในการทำงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำสู่การเป็น Smart Parliament  ตามที่วางเป้าหมายไว้

    ด้านดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC กล่าวว่า NECTEC พยายามพัฒนาระบบงานวิจัยนำสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยี และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลงานวิจัยของ NECTEC สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของภาคส่วนต่างๆได้โดยการปรับระบบการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบงานที่ทำได้

 

นภาทิพย์  นูโพนทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา