ประธาน กรธ. เผย เตรียมร่างรัฐธรรมนูญประเด็นกระบวนการเลือกตั้งในวันจันทร์ที่ 26 ต.ค.


จำนวนผู้ชม: 610    วันที่โพสต์: 20 ตุลาคม 2558 เวลา 14:51 น.
Facebook

20 ต.ค. 58. –  ประธาน กรธ. เผย วันจันทร์ที่ 26 เริ่มลงรายละเอียดเรื่องกระบวนการเลือกตั้ง และระบบเลือกตั้ง ระบุอนุญาตให้สื่อเข้าฟังได้ ยืนยันพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก สปท.

          นายมีชัย  ฤชุพันธุ์  ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม กรธ. ในวันนี้ (20 ต.ค. 58) ว่า ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม ที่จะถึงนี้คณะกรรมการฯ จะเริ่มพิจารณาการร่างรัฐธรรมนูญในเรื่องกระบวนการเลือกตั้ง และระบบเลือกตั้ง โดยในวันดังกล่าวจะเปิดให้สื่อมวลชนเข้าร่วมฟังการประชุมของ กรธ. ด้วย เนื่องจากเห็นว่าเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ

          ประธาน กรธ. กล่าวด้วยว่า การร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นเรื่องกระบวนการเลือกตั้ง และระบบการเลือกตั้งนั้น อาจนำรัฐธรรมนูญเก่ามาปรับใช้บางส่วน โดยยืนยันว่าจะร่างรัฐธรรมนูญให้ง่ายขึ้น ไม่ซับซ้อน และเข้ากับบริบทสังคมไทย แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถชี้แจงถึงรายละเอียดได้เนื่องคณะกรรมการยังไม่ได้หารือกัน

สำหรับกรณีที่จะมีการหารือร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยนั้น ประธาน กรธ. กล่าวว่า หาก สมาชิก สปท. มีเรื่องอะไรที่ต้องการเสนอก็ให้นำเสนอมา ซึ่งทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะพยายามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จภายในเดือนมกราคม 2559

 

นภาทิพย์  นูโพนทอง  ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา