กรธ. แบ่งการเลือกตั้งเป็นระบบเขตและบัญชีรายชื่อ


จำนวนผู้ชม: 727    วันที่โพสต์: 27 ตุลาคม 2558 เวลา 17:01 น.
Facebook

27 ต.ค. 58 - โฆษก กรธ. เผย การเลือกตั้งแบ่งเป็นระบบเขตและบัญชีรายชื่อ พร้อมระบุการคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ต้องนำคะแนนของผู้สมัคร ส.ส.เขตที่ไม่ได้รับเลือกตั้ง มาคำนวณมาด้วย ย้ำยังไม่ใช่ข้อสรุปและพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

          นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา โดยได้พิจารณารายงานของอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด้านนิติบัญญัติ ที่ศึกษาถึงรายละเอียดในวิธีการเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากพิจารณาได้ข้อสรุปในเบื้องต้น ว่า ร่างรัฐธรรมนูญจะกำหนดให้การเลือกตั้งแบ่งออกเป็นการเลือกตั้งแบบเขต และการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

          โฆษก กรธ. กล่าวการเลือกตั้งแบบสัดส่วนนั้น ที่ประชุมได้หารือถึงคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เบื้องต้นจะนำคะแนนของผู้สมัคร ส.ส.เขตที่ไม่ได้รับเลือกตั้ง มาคำนวณหาจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ แต่จะต้องกำหนดสัดส่วนของคะแนนให้มีค่าน้อยกว่า ส.ส.เขต ซึ่งมีการเสนอในสัดส่วน 1 ต่อ 3 โดย กรธ.มองว่าจะทำให้แต่ละภาคได้ ส.ส.กระจายครบทุกพรรค ซึ่งน่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความปรองดองได้

อย่างไรก็ตาม กรธ. ยังเปิดรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย โดยเฉพาะพรรคการเมือง และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หากมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ทาง กรธ.พร้อมที่จะรับฟัง และนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป

          

อรรถวิทย์ พูลพาณิชย์   ข่าว

นภาทิพย์  นูโพนทอง    เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา