พล.อ.ประยุทธ เน้นย้ำโรดแมป ต่อแม่น้ำ 5 สาย และหัวหน้าส่วนราชการ วอนทุกภาคส่วนร่วมดำเนินยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ ภายใต้กฎหมายเดียวกัน


จำนวนผู้ชม: 1370    วันที่โพสต์: 28 ตุลาคม 2558 เวลา 12:33 น.
Facebook

28 ต.ค. 58 -    พล.อ.ประยุทธ เน้นย้ำ โรดแมป ต่อแม่น้ำ 5 สาย และหัวหน้าส่วนราชการ วอนทุกภาคส่วนร่วมดำเนินยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ ภายใต้ กฎหมายเดียวกัน ตั้งเป้า เตรียมการเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งให้ได้รัฐบาลที่ดีที่สุด

     พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)  ใช้เวลาราว 2.5 ชั่วโมงกล่าวในการประชุมร่วมแม่น้ำ 5 สาย ประกอบด้วย คสช. คณะรัฐมนตรี(ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งนับเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกหลังมี สปท. และ กรธ. ว่า การเข้ามาทำหน้าที่ของตนและ คสช.หลัง 22 พ.ค.57 เกิดจากปัญหาของประเทศที่หมักหมมมาอย่างยาวนาน เกิดความขัดแย้งรุนแรง มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บจำนวนมาก มีการยุบสภา เลือกตั้งไม่ได้ ขณะนี้จึงหวังให้ประเทศกลับมาสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงก่อน  โดยทุกคนต้องร่วมคิดว่าทำอย่างไรสถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะมีความปลอดภัย มั่นคง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และเป็นประเทศที่มีพื้นทึ่ในเวทีโลก ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไขและตั้งเป้าว่าต้องทำให้ได้ หากไม่ต้องการให้ตนต้องมายืนจุดนี้อีก

     พล.อ.ประยุทธ กล่าวต่อไปว่า คสช.ได้ดำเนินการพัฒนาประเทศและดำเนินตามโรดแมป 3 ระยะ โดยปัจจุบันอยู่ในระยะ 2 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จัดตั้ง ครม. เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน จัดตั้ง สนช. สปช. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่ออกแบบวางรากฐานทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ขอบคุณและให้กำลังใจคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดที่ผ่านมาที่ได้ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดีขึ้น และกล่าวถึงการดำเนินการที่ผ่านมาของ คสช. ในด้านต่าง ๆ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และโดยเฉพาะด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีหลายส่วนที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)ทำการศึกษาไว้แล้ว จึงสามารถนำมาพิจารณาดำเนินการต่อได้ พร้อมย้ำว่า บ้านเมืองเป็นของคน 70ล้านคน ไม่ใช่ของคนใดเพียงคนเดียว จึงจำเป็นต้องมีการแบ่งสรร บริหารจัดการอย่างเท่าเทียม และสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความเท่าเทียมได้คือการที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ กติกา เดียวกันของประเทศ แต่เมื่อแต่ละคนอ้างเหตุผลส่วนตนนานาประการ ย่อมจะกลายเป็นผู้ติดกับดักตัวเอง ไม่ยอมรับกฎ กติกา พื้นที่ส่วนกลาง

     พล.อ.ประยุทธ กล่าวว่า วันนี้กำลังขับเคลื่อนเดินหน้าประชาธิปไตยใหม่ ให้มีความเข้มแข็ง โดยแม่น้ำทุกสายเป็น อิฐ หิน ปูน ทราย และมีประชาชนเป็นผู้ก่อร่างสร้างประชาธิปไตยใหม่ขึ้น  ขณะการทำงานของทั้ง 4 สาย ต้องตั้งวิปขึ้นมาทำหน้าที่ประสานระหว่างกันอย่างเป็นระบบ ในการส่งต่อข้อมูลและดำเนินการ  ส่วน 37 วาระ ปฏิรูป ที่ สปช. เคยเสนอไว้ สปท.จะต้องบรรจุลงใน 11 ด้านปฏิรูปตามที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวบัญญัติไว้ให้ได้  สำหรับการตั้งกรรมาธิการประจำสภาไม่ต้องมีจำนวนคณะมาก แต่ย้ำว่าต้องมีการประสานงานระหว่างกันทั้งหมด ไม่เช่นนั้นอาจดำเนินการได้ช้าไม่ทันการ ส่วนการเปิดรับฟังข้อมูลประกอบการร่างรัฐธรรมนูญและขับเคลื่อนการปฏิรูปทั้ง สนช. สปท. และ กรธ. ควรทำไปพร้อม ๆ กัน และต้องยอมรับฟังความคิดเห็นทั้งจากผู้เห็นด้วยและผู้ไม่เห็นด้วย เพื่อร่วมกันสร้างกฎหมาย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศให้ได้ พร้อมเตรียมการสู่การเลือกตั้งเพื่อให้ได้รัฐบาลที่ดีที่สุด ส่วนนักการเมืองที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ต้องยอมรับ หากทุกคนที่มีอำนาจดำเนินตามกฎ กติกา ย่อมจะไม่เกิดปัญหา

     อย่างไรก็ตาม ตนขอโทษหากพูดแรงไป เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจมาตลอด พร้อมขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่มาร่วมกันทำงาน และขอให้ปฏิรูปในเรื่องที่ได้ร่วมคิดร่วมทำ เพื่อเดินหน้าไปพร้อม ๆ กัน ทำให้ไทยเป็นสังคมเกื้อกูล มีความเข้มแข็ง เป็นสยามเมืองยิ้มเช่นเดิม

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา