สนช.มีมติเห็นชอบให้นายปัญญา อุดชาชน เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


จำนวนผู้ชม: 660    วันที่โพสต์: 29 ตุลาคม 2558 เวลา 13:09 น.
Facebook

29 ต.ค. 58 – ที่ประชุม สนช. มีมติให้ความเห็นชอบ ให้นายปัญญา อุดชาชน ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยคะแนน 151 เสียง

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาวาระให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดย พลเอก อู้ด เบื้องบน ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต่อที่ประชุมว่า กมธ.ได้ทำการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและจริยธรรมของ นายปัญญา อุดชาชน ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อให้สมาชิก สนช.ได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว พร้อมขอให้มีการประชุมลับเพื่อพิจารณารายงานของ กมธ.ที่เสนอต่อที่ประชุม

          ภายหลังการประชุมลับเพื่อพิจารณารายงานที่ กมธ.เสนอ และออกเสียงด้วยวิธีลงคะแนนลับ ที่ประชุม สนช.ได้มีมติให้ความเห็นชอบ ให้นายปัญญา อุดชาชน ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยคะแนน 151 เสียง ไม่เห็นด้วย 28 เสียง งดออกเสียง 11 เสียง

 

 

วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา