ประธาน กรธ. ยืนยันระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง


จำนวนผู้ชม: 953    วันที่โพสต์: 29 ตุลาคม 2558 เวลา 15:15 น.
Facebook

29 ต.ค. 58. –  ประธาน กรธ. ยืนยันระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง เชื่อจะทำให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น พร้อมย้ำ กรธ. ไม่มีแนวคิดตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิตของผู้สมัครที่แพ้ Vote No

     นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงถึงแนวคิดสำคัญของระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมที่กำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่า แนวคิดดังกล่าวคือต้องการให้คะแนนของประชาชนไม่สูญเปล่า ซึ่งถือเป็นการเคารพเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้การเลือกตั้งต้องคำนึงถึงทั้งคนและพรรคการเมือง โดยยืนยัน ว่า ระบบนี้จะทำให้พรรคการเมืองเข็มแข็งขึ้น และจะทำให้พรรคการเมืองพิจารณาตัวบุคคลที่จะส่งสมัครรับเลือกตั้งมากขึ้น ย้ำไม่มีพรรคใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบ อีกทั้งเชื่อว่า ระบบเลือกตั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันมากขึ้น เพราะคะแนนเสียงจะมีความหมาย

   ประธาน กรธ. ยังกล่าวถึงการ Vote No ที่มีบางฝ่ายนำไปพูดว่า คนแพ้ Vote No จะลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ตลอดชีวิต ว่าเป็นการบิดเบือน หลองลวงประชาชน เพราะ กรธ. ไม่ได้คิดอย่างนั้น เพียงแต่มองว่าเมื่อประชาชนใช้สิทธิ Vote Noย่อมหมายถึงประชาชนปฏิเสธผู้สมัครรับเลือกตั้งจากทุกพรรคการเมือง ดังนั้นเมื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ก็ต้องคิดว่าผู้สมัครคนเดิมสามารถลงได้อีกหรือไม่ ซึ่ง กรธ. มีความเห็น 2 แนวทาง คือ ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้ กับให้เว้นการเลือกตั้งครั้งนั้นไปก่อน ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่มีแนวคิดตัดสิทธิตลอดชีวิตอย่างแน่นอน เพราะไม่ใช่การทุจริตประพฤติมิชอบ

   ส่วนกรณีที่มีอดีต กกต.ระบุบว่า วิธีคิดแบบนี้ไม่มีในโลกนั้น ประธาน กรธ. ยืนยันว่า เคยมีการคิด แต่ไม่ถึงขั้นทำเป็นระบบ พร้อมย้ำว่าวิธีคิดนี้ไม่ขัดต่อหลักสากลแน่นอน ทั้งนี้เชื่อว่าระบบเลือกตั้งนี้จะทำให้การทุจริตการเลือกตั้งลดลง เพราะประชาชนจะออกไปใช้สิทธิมากขึ้น แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคนต้องช่วยกันดูและสอดส่อง

   ประธาน กรธ. ยังกล่าวว่า กระบวนการและระบบเลือกตั้งที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญกำหนดในครั้งนี้ จะเป็นระบบที่ใช้การคำนวณง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นยืนยันว่าจะต้องสังกัดพรรคการเมืองเท่านั้นไม่มีแนวคิดให้มีผู้สมัครมาจากกลุ่มการเมืองแต่อย่างใด เพราะ กรธ. ไม่ต้องการให้เกิดการซื้อขายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. เหมือนที่ผ่านมา

 

นภาทิพย์  นูโพนทอง  ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา