โฆษก กรธ. เผย ที่ประชุม กรธ. เริ่มพิจารณา “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” แล้ว


จำนวนผู้ชม: 927    วันที่โพสต์: 29 ตุลาคม 2558 เวลา 16:13 น.
Facebook

29 ต.ค. 58. –  โฆษก กรธ. เผย ที่ประชุม กรธ. เริ่มพิจารณาเรื่อง “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” แล้ว โดยเริ่มต้นที่องค์กรอิสระ ย้ำยังไม่ได้ข้อสรุป พร้อมระบุ ขณะนี้ กรธ. เปิด 7 ช่องทางให้ประชาชนส่งความคิดเห็นและข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญ

    นายอมร  วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ที่ประชุม กรธ. วันนี้ (29 ต.ค. 58) ได้พิจารณาเรื่อง “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” โดยเริ่มต้นพิจารณาเรื่ององค์กรอิสระในประเด็นเกี่ยวกับที่มา องค์ประกอบ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการหารือ ยังไม่ได้สรุป

   โฆษก กรธ. ยังกล่าวถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมถึงประชาชนทั่วไป ว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะ ได้เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 7 ช่องทางคือ ส่งมาที่ ตู้ ปณ.9 ปณฝ.รัฐสภา 10305 เว็บไซต์ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ Facebookชื่อเพจ :รัฐธรรมนูญใหม่ของเรา APP :Lineรัฐธรรมนูญใหม่ของเรา ID: @ournewconstitution  หรือที่อีเมล์ ourcons59@parliament.go.th ourcons59@gmail.com ourcons59@hotmail.com  และ cdc2015@praliament.go.th

   นอกจากนี้ยังสามารถส่งความคิดเห็นได้ที่กล่องรับฟังความคิดเห็น ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือจะยื่นข้อเสนอโดยตรงต่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้ที่อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

นภาทิพย์  นูโพนทอง  ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา