ปธ.สปท. ยืนยัน ไม่ใช้อำนาจโดยพลการ ในการแต่งตั้งประธานกรรมาธิการ


จำนวนผู้ชม: 613    วันที่โพสต์: 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:24 น.
Facebook

3 พ.ย. 58 -      ประธาน สปท. เตรียมตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อทำหน้าที่จัดสรรสมาชิกเป็นกรรมาธิการตามที่ยื่นความจำนง  ยืนยัน ไม่ใช้อำนาจโดยพลการ ในการทำหน้าที่แต่งตั้งประธานกรรมาธิการ 

     ร.อ.ทินพันธ์ุ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวในการประชุม สปท. ถึงการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาทั้ง 11 คณะ และคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 2 คณะ ตามข้อบังคับ สปท.พ.ศ.2558 ซึ่งได้รับความเห็นชอบไปแล้ววานนี้ว่า สมาชิก สปท. สามารถยื่นแบบแสดงความจำนงเข้าทำหน้าที่ในคณะกรรมาธิการได้ โดยในช่วงบ่ายวันนี้(3 พ.ย. 58) ตนจะตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้นมาทำหน้าที่กลั่นกรองผู้จะเข้าเป็นกรรมาธิการ และประธานกรรมาธิการคณะต่าง ๆ ทั้งนี้ การตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว เป็นการยืนยันถึงอุดมการณ์ของตนที่ไม่ทำอะไรโดยพลการ แต่เป็นการดำเนินการเพื่อส่วนรวม ไม่ใช้อำนาจโดยพลการ  แต่เป็นการสร้างกลไกขึ้นมาช่วยควบคุมและตรวจสอบตนเอง พร้อมระบุ จะเลือกบุคคลที่มีเกียรติภูมิสูงและเป็นที่ยอมรับเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าว และเชื่อว่าทุกคนจะไม่ผิดหวัง ที่สำคัญผู้ที่ตนจะตั้งเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองจะต้องไม่เป็นประธานคณะกรรมาธิการ เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาผลประโยชน์ทับซ้อน

     ประธาน สปท. กล่าวด้วยว่า เพื่อความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของสมาชิก สปท.ทั้ง 200 คน ทุกคนต่างเป็นที่ปรึกษาของนายกฯ มีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ มีความเสมอภาค มีเสรีภาพในการแสดงความเห็นและลงมติ

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา