ประธาน สนช . ระบุ หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ม.61 วรรค2 พ.ร.บ.ประชามติ เป็นโมฆะ กกต. ก็ต้องเตรียมแนวทางแก้ไข เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย


จำนวนผู้ชม: 933    วันที่โพสต์: 2 มิถุนายน 2559 เวลา 12:01 น.
Facebook

2 มิ.ย. 59 -  ประธาน สนช . ระบุ หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ม.61 วรรค2 พ.ร.บ.ประชามติ เป็นโมฆะ กกต. ก็ต้องเตรียมแนวทางแก้ไข เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย   ชี้ ประชามติจะเลื่อนหรือไม่ เป็นเรื่องของ กกต. และ นายกรัฐมนตรี 

          ศ.พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2559 มาตรา 61  วรรค 2 ว่าการพิจารณาพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติของ สนช.  ได้ดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้การออกเสียงประชามติมีความเป็นธรรม และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  หากศาลรัฐธรรมนูญรับที่จะวินิจฉัยว่ามาตรา 61 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ สนช. กกต. และ คสช. ต้องติดตามดูผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป  ซึ่งหากผลวินิจฉัยไม่กระทบกับการออกเสียงประชามติ ก็เดินหน้าทุกอย่างตามโรดแมป  แต่หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามาตรา 61 วรรค 2  ขัดต่อรัฐธรรมนูญ กกต. ก็ควรใช้เหตุความวุ่นวายในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 จะเป็นบทเรียนและควรเตรียมช่องทางแก้ปัญหา  ซึ่งหากต้องเลื่อนการออกเสียงประชามติก็เป็นหน้าที่ของ กกต. พิจารณาหรือนายกรัฐมนตรีจะใช้อำนาจตามมาตรา 44 ก็สามารถดำเนินการได้เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย   อย่างไรก็ตาม สนช. จะรอผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  โดยจะยังไม่แก้ไขกฎหมายประชามติล่วงหน้าเพื่อแก้ปัญหา เพราะมาตราดังกล่าวยังมีความสำคัญต่อสถานการณ์บ้านเมือง

ณัฐ พึ่งกิจ /ข่าว

เรณู เขมาปัญญา /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา