SPOT เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ


จำนวนผู้ชม: 2267    วันที่โพสต์: 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 15:32 น.
Facebook

 

SPOT เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ 10 ปฏิรูปไทยสู่อนาคต

SPOT เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ 9 ท้องถิ่นเป็นของประชาชน

SPOT เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ 8 รู้ล่วงหน้าใครมีสิทธิเป็น นายกฯ

SPOT เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ 7 ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์การอิสระเข้มแข็งและฉับไวขึ้น

SPOT เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ 6 ปราบโกงอย่างจริงจัง

SPOT เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ 5 ประชาชนทั่วไปเป็น ส.ว. ได้

SPOT เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ 4 ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย

SPOT เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ 3 หน้าที่ของประชาชน

SPOT เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ 2 รัฐ มีหน้าที่ ที่ทำให้สิทธิเป็นจริง

SPOT เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ 1 คุ้มครองสิทธิเสรีภาพท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา