วันศุกร์ที่ 19 เม.ย. 56 เวลา 13.30-16.30 น. ถ่ายทอดเสียง การจัดทำ(ร่าง)พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ....


จำนวนผู้ชม: 1298    วันที่โพสต์: 9 เมษายน 2556 เวลา 10:39 น.
Facebook

 

วันศุกร์ที่ 19 เม.ย. 56 เวลา 13.30-16.30 น. ถ่ายทอดเสียง การจัดทำ(ร่าง)พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ.... จัดโดย คณะกรรมาธิการการกฎหมาย สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา