วันพุธที่ 10 เม.ย. 56 เวลา 10.35-11.00 น. ถ่ายทอด พิธีรดน้ำดำหัว


จำนวนผู้ชม: 907    วันที่โพสต์: 9 เมษายน 2556 เวลา 10:13 น.
Facebook

 

วันพุธที่ 10 เม.ย. 56 เวลา 10.35-11.00 น. ถ่ายทอด พิธีรดน้ำดำหัว ณ ห้องโถง ชั้นล่าง อาคารรัฐสภา 1ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา