สนช. จับมือ กศน.สนับสนุนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านนิติบัญญัติผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชน


จำนวนผู้ชม: 286    วันที่โพสต์: 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:08 น.
Facebook

25 พ.ย. 59 – สนช.ลงนาม MOU ร่วมกับ กศน. ในการสนับสนุนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านนิติบัญญัติผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชน หวัง ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของนิติบัญญัติ พัฒนาองค์ความรู้ให้ครอบคลุมชุมชนต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ

          ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านนิติบัญญัติผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชน ระหว่าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ สนช. กับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) พร้อมกล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของนิติบัญญัติผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของสาธารณะในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเป็นสำคัญ และการลงนาม MOUครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ใช่ประโยชน์เพียงด้านการศึกษาแต่ยังเป็นเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานนิติบัญญัติด้วย

          ด้านนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 ในฐานะประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สนช. กล่าวว่า คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี 1 ตระหนักถึงความสำคัญในการรับรู้ของประชาชน ด้านการปกครอง โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารในกระบวนงานนิติบัญญัติ จึงมองว่า นอกจากการดำเนินการด้านโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี 1 การเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลและสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสื่อสารไปยังประชาชนแล้ว การสร้างวิทยากรชุมชน ถือเป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ จึงได้ประสานไปยัง กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีหน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษา กศน.ครอบคลุมชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ถือเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น จึงได้เกิดการลงนาม MOU ครั้งนี้ และหวังว่า ผลจากความร่วมมือกับ กศน.จะเป็นส่วนสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านนิติบัญญัติผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนไปยังประชาชนต่อไป

ณัฐ พึ่งกิจ /ข่าว

วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา