เลขาธิการวุฒิสภา รับยื่นหนังสือจากเครือข่ายพลเมืองเน็ต ขอให้ทบทวนร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ หวั่นกระทบสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชนผ่านสื่อออนไลน์


จำนวนผู้ชม: 184    วันที่โพสต์: 15 ธันวาคม 2559 เวลา 12:37 น.
Facebook

15ธ.ค.59 – เลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนรับหนังสือจากเครือข่ายพลเมืองเน็ตและแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย พร้อมรายชื่อประชาชนกว่า 300,000 รายชื่อ ขอให้ทบทวนร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ หวั่นกระทบสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชนผ่านสื่อออนไลน์

      นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับยื่นหนังสือจากนางสาวสฤณี อาชวานันทกุล ผู้แทนเครือข่ายพลเมืองเน็ต และ นางปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย พร้อมด้วยรายชื่อผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่ร่วมรณรงค์ลงชื่อคัดค้านร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ผ่าน เว็บไซต์ change.org จำนวนกว่า 300,000 รายชื่อ เพื่อขอให้ทบทวนและแก้ไขเนื้อหาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบสิทธิเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกผ่านสื่อออนไลน์ของประชาชน

      โดยนางสาวสฤณี กล่าวว่า จากการศึกษาร่าง พ.ร.บ.ข้างต้น ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ในวาระ 3 ในวันพรุ่งนี้ (16 ธ.ค.59) พบว่า สนช.ยังไม่ได้แก้ไขในประเด็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ สิทธิการแสดงออก และสิทธิส่วนบุคคล โดยเฉพาะมาตรา 14 (1) ซึ่งที่ผ่านมาถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟ้องหมิ่นประมาทต่อผู้ที่ติดตามตรวจสอบการทำงานบุคคลสาธารณะ และอาจคุกคามต่อผู้ที่แสดงความคิดเห็น และมาตรา 14 (2) ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลเท็จที่อาจเป็นความเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัยสาธารณะและประเทศ ที่มีการนิยามไว้ค่อนข้างกว้างและยังเป็นเรื่องใหม่ ยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียด จึงอาจถูกตีความให้เกิดการกลั่นแกล้งและคุกคามสิทธิส่วนบุคคลได้ แม้ว่าคณะกรรมาธิการฯ ให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการป้องกันการโจมตีระบบหรือการคุกคามบนอินเตอร์เน็ต แต่เครือข่ายพลเมืองเน็ต เห็นว่าการระบุไว้เช่นนี้เป็นการแก้ไขที่ไม่ตรงจุดเพราะข้อมูลเท็จไม่สามารถโจมตีระบบได้ ดังนั้น ควรแก้ที่ มาตรา 10 ซึ่งเป็นการป้องกันการโจมตีระบบโดยตรงจะเหมาะสมกว่า พร้อมทั้งเห็นว่า การที่ให้อำนาจรัฐตั้งศูนย์บล็อกเว็บไซต์ รวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ หรือ กบว.ออนไลน์ ซึ่งมีอำนาจในการตัดสินที่จะบล็อกเว็บไซต์ได้นั้นเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นของประชาชนบนโลกออนไลน์เกินไป

      อย่างไรก็ตาม แม้ว่า สนช. จะประกาศให้ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ใช้เป็นกฎหมาย ทางเครือข่ายก็จะนำรายชื่อทั้งหมด เสนอแก้ไขกฎหมายฉบับนี้กับรัฐบาลชุดต่อไป พร้อมทั้งจะติดตามการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ที่กำลังอยู่ในชั้นการพิจารณาของกฤษฎีกา หากพบว่ามีเนื้อหาไม่เหมาะสม ก็จะยื่นหนังสือคัดค้านอีก

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์ /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์