ประธาน สนช. ชี้แจง พ.ร.บ.คอมฯ รักษาดุลยภาพการใช้อำนาจรัฐกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ยืนยันไม่มีการทำ single gateway


จำนวนผู้ชม: 121    วันที่โพสต์: 19 ธันวาคม 2559 เวลา 14:44 น.
Facebook

19 ธ.ค.59 – ประธาน สนช. ชี้แจง ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รักษาดุลยภาพระหว่างการใช้อำนาจของรัฐกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ยืนยันไม่มีการทำ single gatewayขอทุกฝ่ายช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน

      ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.แล้วเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.59 ที่ผ่านมาว่า กมธ. สนช.ได้พิจารณาจัดทำกฎหมายฉบับดังกล่าว โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรที่ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ต้องหาจุดที่เหมาะสมหรือดุลยภาพระหว่างการใช้อำนาจของรัฐกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จะทำให้เป็นกฎหมายที่ดี ซึ่งร่างนี้เป็นการแก้ไขร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะมีการทอนอำนาจของเจ้าพนักงาน โดยยังคงอำนาจศาลเอาไว้ แต่เพิ่มคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งมีภาคประชาชนเข้ามาร่วม โดยรัฐมนตรีไม่ได้ใช้อำนาจในการพิจารณาเอง แต่ต้องไปร้องต่อศาล ถ้าศาลเห็นด้วยจึงจะระงับได้

      ส่วนที่มีองค์กรภาคประชาชนออกมาคัดค้านกฎมายฉบับนี้ โดยระบุว่า มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนั้น ขอชี้แจงว่า ตามข้อเท็จจริงแล้ว กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต คือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นกลไกที่จะช่วยดูแลผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ได้รับข้อมูลที่มีความสะอาดปลอดภัยจากข้อมูลขยะ ดังนั้น หากเครือข่ายภาคประชาชนช่วยกันผลักดันกฎหมายนี้ ก็จะทำให้ควบคุมเจ้าหน้าที่รัฐที่ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ไปได้อย่างเหมาะสม พร้อมชี้แจงกรณีที่มีประชาชนเข้าใจผิดว่า เกี่ยวกับการส่งต่อข้อมูลหรือการแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือผิดกฎหมายว่า ไม่ต้องกังวลว่าจะมีความผิด เพราะไม่ครบองค์ประกอบความผิดและเป็นหน้าที่ของโจทย์ ตำรวจและเจ้าพนักงานอัยการ ที่จะร่วมกันพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

      ประธาน สนช. ยืนยันว่า สนช. ได้สร้างกระบวนการทางกฎหมายเพิ่มขึ้นจากร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดังนั้น ขอให้หยุดกระแสที่บิดเบือนข้อเท็จจริง พร้อมยืนยันว่า กฎหมายฉบับนี้ไม่มีการทำ single gateway และไม่มีทางไปถึงจุดนั้น ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันผลักดันให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์ /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์