กรธ. ยืนยัน หลักการตั้งพรรคการเมือง ย้ำคงโทษประหารชีวิตซื้อขายตำแหน่ง


จำนวนผู้ชม: 265    วันที่โพสต์: 20 ธันวาคม 2559 เวลา 17:10 น.
Facebook

20ธ.ค. 59 – กรธ. ยืนยัน หลักการตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา 9 ต้องมีสมาชิกเริ่มต้นผู้ก่อตั้งจำนวน 500 คน เผยปรับลดเกณฑ์ขั้นต่ำ-ขั้นสูง เงินลงขันผู้ร่วมก่อตั้งพรรค พร้อมย้ำ คงโทษประหารชีวิตซื้อขายตำแหน่งในระดับรัฐมนตรีที่ให้คุณให้โทษและสร้างความเสียหายต่อประเทศ

               นายนรชิต  สิงหเสนี และ นายอุดม  รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงข่าว ความคืบหน้าการดำเนินงานของ กรธ. ในการพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองภายหลังเปิดรับความเห็นเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมาว่า กรธ. ยังคงยืนยันหลักการตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา 9 ว่าต้องมีสมาชิกเริ่มต้นผู้ก่อตั้งจำนวน 500 คน ขณะเดียวกันได้ปรับลดเกณฑ์ขั้นต่ำผู้ร่วมก่อตั้งพรรคต้องจ่ายเงินจากเดิม 2,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท มาเป็นจ่ายไม่น้อยกว่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 300,000 บาทต่อคน พร้อมยืนยันทุนจัดต้งพรรคที่ 1 ล้านบาทตามเดิม

               ส่วนบทกำหนดโทษยุบพรรค กรรมการบริหารพรรค และโทษประหารชีวิต ที่มีเสียงท้วงติงว่า กรธ. กำหนดโทษรุนแรงเกินไป นายนรชิต กล่าวว่า กรธ. ได้ปรับลดโทษจากเดิมที่กำหนดบทลงโทษหากพรรคไม่ปฏิบัติตามหลักการ 4 ด้าน คือ 1.ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 2.การเสนอแนวทางพัฒนาประเทศ 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง โดยจากเดิมให้ กกต.มีอำนาจเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญสั่งลงโทษยุบพรรคและตัดสิทธิ์ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้ปรับแก้เป็นหาก กกต. แจ้งเตือนแล้วพรรคการเมืองไม่ปฏิบัติตามให้ กกต.มีอำนาจปรับลดเงินสนับสนุนพรรคการเมืองแทน แต่ยังคงโทษประหารชีวิตไว้เช่นเดิมเพราะเหมาะสมในบางกรณี โดยเฉพาะการซื้อขายตำแหน่งในระดับรัฐมนตรีที่ให้คุณให้โทษและสร้างความเสียหายต่อประเทศ ในขณะที่ การก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ นั้น กรธ.ได้ปรับลดจำนวนสมาชิกพรรคจากเดิมที่กำหนดให้ภายใน 4 ปี ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 20,000 คน ปรับลดเหลือ 10,000 คน โดย กรธ.เทียบเคียงจากความสามารถในการเสนอกฎหมายของประชาชนที่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน

              อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรธ. ยังคงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการปรับแก้ไขเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองให้มีความเหมาะสมมากที่สุด ก่อนส่งร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

 

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์