กรธ. ยืนบทลงโทษซื้อขายตำแหน่ง ย้ำสร้างความเสียหายให้กับประเทศ


จำนวนผู้ชม: 203    วันที่โพสต์: 21 ธันวาคม 2559 เวลา 15:47 น.
Facebook

21 ธ.ค.59 – กรธ.ยืนบทลงโทษซื้อขายตำแหน่ง ย้ำเป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศ พร้อมระบุ เหตุปรับลดความผิดยุบพรรคเป็นลดเงินอุดหนุนพรรคการเมือง เพราะพรรคการเมืองมองบทกำหนดกิจกรรมทางเมืองกว้างเกินไป อาจเกิดการกลั่นแกล้ง

      นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงการปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติ  (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองว่า ที่ประชุมได้นำทุกความเห็นของพรรคการเมืองมา พิจารณาและปรับแก้ร่างดังกล่าวอย่างรอบคอบแล้ว ส่วนการปรับลดทุนประเดิมของสมาชิกพรรคการเมือง จาก 2,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เป็น 1,000 แต่ไม่เกิน 300,000 นั้น เป็นเพราะมีผู้ทักท้วงว่าเป็นการเก็บค่าสมาชิกที่สูงเกินไป ซึ่ง กรธ.พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเสนอไม่ได้กระทบกับหลักการใหญ่ที่พรรคการเมืองต้องมี ทุนประเดิม  1,000,000 บาท

      ส่วนบทลงโทษสำหรับผู้ที่ซื้อ ขายตำแหน่งในระดับรัฐมนตรี ประธาน กรธ.ระบุว่า ยังคงโทษจำคุก 5- 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต เนื่องจากการกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับประเทศ  ซึ่งการลงโทษเช่นนี้ไม่ได้ร้ายแรงกว่าข้าราชการ ขณะที่พรรคการเมืองใดที่ไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ตามมาตรา 23 จะให้ กกต.แจ้งเรื่องลดเงินอุดหนุนพรรค และเอาผิดทางคดีอาญากับหัวหน้าพรรค ซึ่งบทลงโทษนี้ เป็นการปรับลดจากโทษยุบพรรคการเมือง  เพราะหลายพรรคการเมืองเห็นว่าบทกำหนดกิจกรรมทางเมืองกว้างเกินไป อาจเกิดการกลั่นแกล้ง จึงกำหนดให้แต่ละพรรคการเมืองเขียนแผนกิจกรรมประจำปีส่งให้ กกต. เพื่อประกาศให้ประชาชนรับทราบ

      ตอบข้อถามถึงกรณีที่การปรับลดจำนวนสมาชิกพรรคการเมือง จากเดิมต้องมีสมาชิกพรรค 20,000 คน ภายใน 4 ปี ปรับลดเหลือ 10,000 คน จะทำให้เกิดพรรคการเมืองใหม่เพิ่มขึ้นหรือไม่ ประธาน กรธ. กล่าวว่า ข้อกำหนดดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก ข้อมูลปัจจุบัน พรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกหลักล้านมีเพียงบางพรรคเท่านั้น ขณะที่พรรคการเมืองมีจำนวนสมาชิกหลักหมื่นและหลักพันคนมีหลายพรรค ดังนั้น การปรับลดดงกล่าว เพื่อให้พรรคการเมืองขนาดเล็กสามารถดำรงอยู่และพัฒนาต่อไปได้ หากพรรคการเมืองมีการทำกิจกรรมแล้วพัฒนาให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นก็จะได้รับเงินสนับสนุนพรรคการเมืองเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจะเป็นสิ่งจูงใจให้พรรคพัฒนาตนเอง

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์