รองปธ.สนช. คนที่1 แนะกลุ่ม ต้าน พ.ร.บ.คอมฯ รอกฎหมายประกาศใช้ หากพบต้องปรับปรุงพร้อมช่วยประสานแก้


จำนวนผู้ชม: 148    วันที่โพสต์: 22 ธันวาคม 2559 เวลา 13:57 น.
Facebook

22 ธ.ค. 59 - รองประธาน สนช. คนที่ 1 ขอกลุ่มผู้เห็นต่างศึกษารายละเอียดร่าง พ.ร.บ.คอมฯ ให้ครบถ้วนก่อน พร้อมแนะ หลังประกาศใช้กฎหมาย หากไม่เห็นด้วยสามารถส่งข้อเสนอแนะมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้

         นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1. กล่าวถึงกรณีมีกลุ่มไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ว่า กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อปรับปรุงฉบับเดิม ในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่ถูกกล่าวหา ถูกพาดพิง หรือถูกเผยแพร่ข้อความที่ไม่เป็นความจริงผ่านโซเชียลมีเดีย จึงอยากให้ศึกษารายละเอียดก่อน ส่วนที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจมาตรา 44 ระงับการประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวนั้น เรื่องนี้ต้องไปถามนายกรัฐมนตรี เพราะกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาจาก สนช. ไปแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของนายกรัฐมนตรีที่เตรียมทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้ โดยการจะปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งได้นั้น ต้องรอให้กฎหมายประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาก่อน และหากต้องการให้มีการปรับปรุงก็สามารถเสนอความเห็นผ่านมายังกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) และ สนช. เพื่อนำเรื่องส่งต่อเข้าที่ประชุมวิป 3 ฝ่าย เมื่อเห็นควรให้มีการปรับปรุงจะส่งเรื่องต่อไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและเสนอกลับมายัง สนช. ให้ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายต่อไป   

          พร้อมกันนี้ ขอให้กลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยหยุดการต่อต้านหรือโจมตีเว็บไซต์หรือระบบต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ เนื่องจากทำให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบกับประชาชน

 

ณัฐ พึ่งกิจ /ข่าว

วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์