ส.ส. จังหวัดตรัง ขอให้รัฐจัดงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลประจำตำบล และแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง


จำนวนผู้ชม: 717    วันที่โพสต์: 19 เมษายน 2556 เวลา 15:59 น.
Facebook

19 เม.ย. 56 - ส.ส. จังหวัดตรัง ขอให้กระทรวงสาธารณสุข จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลประจำตำบล และร้องขอให้รัฐบาลสนับสนุนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต่อน้อย อำเภอสิเกา เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้ง

       นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า จากการขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรและนักท่องเที่ยวในอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ทางอำเภอกันตังจึงมีนโยบายก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลประจำตำบล ที่ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งต้องใช้งบประมาณ ประมาณ 15 ล้านบาท แต่ในขณะนี้ยังไม่มีงบประมาณมาจากทางกระทรวงสาธารณสุข จึงร้องเรียนให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบประมาณดังกล่าวและของบประมาณสำหรับจัดซื้อรถฉุกเฉินเพิ่มอีก 1 คัน เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

       นายสมบูรณ์ได้ร้องขอให้รัฐบาลสนับสนุนโครงการพระราชดำริโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต่อน้อยอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องความแห้งแล้งให้กับประชาชน รวมทั้งขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่ง ที่เกาะเนรมิต บริเวณอำเภอกันตัง และได้ขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขในเรื่องราคายางพาราที่ลดลง

 

 

ณัชพล นรเศรษฐ์ชัยกุล /ข่าว

มันทนา ศรีเพ็ญประภา/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์