กรธ.ระบุ ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการสิทธิ สอดคล้องกฎหมายในประเทศและต่างประเทศ ยืนยัน ไม่เซตซีโร่


จำนวนผู้ชม: 333    วันที่โพสต์: 25 มกราคม 2560 เวลา 13:06 น.
Facebook

25 ม.ค. 60 -  กรธ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บ่ายนี้ ขณะ โฆษก กรธ.ระบุ ยึดหลักสอดคล้องกฎหมายในประเทศ และอนุสัญญาระหว่างประเทศ กระบวนการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิดกว้าง ยืนยัน ไม่เซตซีโร่ 

        นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)ให้สัมภาษณ์ในรายการ Inside รัฐสภา ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกว่า จัดทำร่างกฎหมายลูกว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และร่างกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมือง เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่วนบ่ายวันนี้จะมีการเปิดรับฟังความเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมายลูกว่าด้วยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สมาคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน นักวิชาการและสื่อมวลชน เข้าแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบกับตัวร่างฉบับที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเสนอเข้ามา

        นายนรชิต กล่าวต่อไปว่า ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยึดหลักการสอดคล้องกับกฎหมายในประเทศ และอนุสัญญาระหว่างประเทศ ส่วนจะมีการแยกสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เป็นอิสระหรือไม่ จะต้องรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ด้วย ขณะประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าจะเซ็ตซีโร่กรรมการสิทธิมนุยชนนั้น ตนยืนยันว่า กรธ. ไม่ได้มุ่งเซตซีโร่กรรมการในองค์กรอิระใด เพียงแต่จะต้องดูให้กรรมการในองค์กรอิสระนั้นมีคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญใหม่กำหนด ซึ่งหากผู้อยู่ในตำแหน่งเดิมไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนกว่า จะมีการสรรหากรรมการคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่

 

ณัฐ พึ่งกิจ /ข่าว

ลักขณา เทียกทอง /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา