สนช.ลงนามผลิตสื่อดิจิทัลนิติบัญญัติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสะดวกและเข้าใจง่ายขึ้น


จำนวนผู้ชม: 207    วันที่โพสต์: 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12:37 น.
Facebook

2 ก.พ. 60 -      สนช.ลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลิตสื่อดิจิทัลนิติบัญญัติ มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลฝ่ายนิติบัญญัติสะดวกและเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

     ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดทำสื่อดิจิทัล ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฎิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ สนช. กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ประธาน สนช.กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิตอลมีผลต่อชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย ซึ่งเทคโนโลยีจะเชื่อมโยงทุกคน ทำให้เกิดการพัฒนาหลายมิติ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีที่สังคมจะได้เรียนรู้และปรับตัวให้พร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

     ขณะที่ นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ รองประธานกรรมการเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร สนช. กล่าวว่า คณะกรรมการมุ่งหวังให้ประชาชนทุกพื้นที่ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ดังนั้น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสถานีโทรทัศน์และสภาไอพีทีวี 1ในคณะกรรมการชุดนี้ จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและมีผลงานด้านการผลิตสื่อดิจิทัลเป็นที่ประจักษ์ในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้านดิจิทัลคอนเทนท์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของฝ่ายนิติบัญญัติผ่านสื่อดิจิทัลที่เข้าใจง่าย

ทีมข่าววิทยุรัฐสภา

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา