สภาพัฒนาการเมือง แถลงเดินหน้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศ พร้อมสร้างความเข้าใจกรณีพิพาทพระวิหาร


จำนวนผู้ชม: 496    วันที่โพสต์: 24 เมษายน 2556 เวลา 10:40 น.
Facebook

24 เม.ย. 56 -          คณะกรรมการการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี สภาพัฒนาการเมือง แถลงเดินหน้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศ  สร้างความเข้าใจกรณีพิพาทพระวิหารพร้อมมอบระดับตำบล3จังหวัดชายแดนใต้ ใช้กลไก 4 เสาหลักช่วยแก้ปัญหา ส่วนการเจรจาถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาล

        นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง และคณะแถลงข่าวผลการประชุมของคณะกรรมการการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี สภาพัฒนาการเมือง หลังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการและนักกฎหมายระหว่างประเทศและกลุ่มเคลื่อนไหวภาคประชาชน  เกี่ยวกับการขอตีความคำพิพากษาในคดีปราสาทพระวิหาร และการจัดการและแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า คณะกรรมการฯได้ดำเนินการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย เพราะถือเป็นเรื่องใหญ่และจำเป็นต้องเร่งแก้ไข เพื่อให้การพัฒนาการเมืองเดินหน้าต่อไป โดยได้เริ่มหาสาเหตุของปัญหาด้วยการจัดสัมมนาใหญ่ทุกภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือน พ.ค.นี้เป็นต้นไป เพื่อรวบรวมสาเหตุของปัญหาและแนวทางในการแก้ไข ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วจะนำมาวิเคราะห์ ก่อนเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ รัฐบาล รัฐสภา   ส่วนกรณีที่กัมพูชาขอให้ศาลโลกตีความคดีปราสาทพระวิหารนั้น  คณะกรรมการฯ จะจัดเวทีเสวนาที่กรุงเทพ และจังหวัดศรีสะเกษในเดือน มิ.ย. และ เดือน ก.ค.นี้ โดยจะจัดทำเอกสารสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนรับทราบ เพื่อการสร้างความเข้าใจ เพราะที่ผ่านมาสังคมอาจเกิดความสับสน รวมถึงชี้แจงผลเสียหากไทยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลโลก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และไม่ใช้อารมณ์ตัดสิน เพราะการเสนอข้อมูลของรัฐบาลอาจเป็นข้อมูลด้านเดียว  ขณะที่สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการฯ ได้มอบให้ระดับตำบลของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้กลไก 4 เสาหลัก คือ ผู้นำศาสนา ,ผู้นำส่วนท้องถิ่น ,ผู้นำส่วนท้องที่ และปราชญ์ชาวบ้าน  ไปจัดการปัญหาความขัดแย้งภายในพื้นที่ ซึ่งเป็นการทำงานตั้งแต่ชุมชนระดับล่าง  ส่วนการเจรจาถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาล

 

 

เรณู เขมาปัญญา / ข่าว /เรียบเรียง

ภาพ http://chanin1222.blogspot.comท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์