มาร์ชราชนาวิกโยธิน เพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 29


จำนวนผู้ชม: 666    วันที่โพสต์: 29 มีนาคม 2560 เวลา 11:24 น.
Facebook

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2502  แล้วพระราชทานแก่กรมนาวิกโยธินตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานของพลเรือตรี สนอง นิสาลักษณ์ ผู้บังคับบัญชากรมนาวิกโยธินขณะนั้น  ... เพลงพระราชนิพนธ์นี้ ไม่มีคำร้องภาษาอังกฤษ แต่มีคำร้องภาษาไทย ที่พลเรือโท จตุรงค์ พันธุ์คงชื่น และพลเรือโท สุมิตร ชื่นมนุษย์ (ขณะดำรงยศเป็น เรือเอก) ได้ร่วมกันแต่งถวาย

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วงดนตรีประจำกองเรือที่ ๗ ของสหรัฐอเมริกานำเพลง“มาร์ชราชนาวิกโยธิน”ออกบรรเลงครั้งแรก ณ สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ในงานแสดงของราชนาวีไทย–นาวิกโยธินอเมริกัน เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิ “มหิดล” ในโอกาสที่นาวิกโยธินอเมริกันประจำกองเรือที่ 7 ของสหรัฐอเมริกาเดินทางมาเยือนประเทศไทย

                                                         มาร์ชราชนาวิกโยธิน

                         รุกรันฟันฝ่าในธาราสีคราม               สมเป็นดังนามราชนาวีไทย

                    รบรันฟันฟาดไม่ขลาดหวั่นไหว                     มีศึกมาใกล้ไม่หวั่นครั่นคร้ามริปู

                    เราราชนาวิกโยธินของไทย                         เรารวมกายใจกันไว้เชิดชู

                    เป็นแนวปราการรุกทานรบผลาญต่อต้านพร้อมพรู   เข้าฟาดฟันรบรันศัตรูขอสู้ขาดใจ

                    เมื่อเราเข้าประจัญจะผลาญให้สิ้นไป              ยอมพลีชีพเพื่อชาติไทย

                    รีบรุกบุกเข้าตีไม่หนีสู้เพื่อชัย                       กายใจชีวิตมอบเป็นราชพลี

                    เราราชนาวิกโยธินของไทย                         ชีวิตมลายคงไว้ศักดิ์ศรี

                    วิญญาณยืนยงคู่ธงนาวี                               ดำรงเสรีศัตรูหลีกลี้หนีไป

                    แม้ชีวาเราจำต้องสิ้นสูญลง                          แหลมทองยังคงเป็นขวัญคู่ไทย 

                    น.ย.เกรียงไกรไว้ลายแม้ตายชื่อไม่สูญไป      ปกป้องไทยทั้งกายและใจขอไทยอยู่คง

 

เรียบเรียง www.chaoprayanews.comและweb.ku.ac.thท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา