ยูงทอง เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 36


จำนวนผู้ชม: 733    วันที่โพสต์: 12 เมษายน 2560 เวลา 11:48 น.
Facebook

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9   ได้พระราชทานเพลงนี้ ให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506

         เมื่อครั้ง พ.ศ. 2504  ได้มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระองค์ ขณะเสด็จมาทรงดนตรี ณ เวทีลีลาศ สวนอัมพร ภายในพระราชวังดุสิต ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2504   โดยได้มีรับสั่งว่าจะทรงพระราชนิพนธ์เพลงประจำมหาวิทยาลัยพระราชทานให้แก่นักศึกษาธรรมศาสตร์

           จนในวันที่ 9กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9   เสด็จฯ มาทรงดนตรี ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทรงบรรเลงทำนองเพลงที่จะพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยด้วย โดยมีนายจำนง ราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธุ์) ข้าราชสำนัก เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้อง  และยกร่างโดยหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

            ชื่อ ยูงทอง นั้น เป็นชื่อที่ชาวธรรมศาสตร์เรียก ต้นหางนกยูงฝรั่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เสด็จฯ มาทรงปลูกไว้ที่หน้าหอประชุมใหญ่จำนวน 5  ต้น เมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 เวลา 14.30 น. พร้อมกับทรงพระราชทานให้เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะหางนกยูงฝรั่งนั้น ออกดอกสีเหลืองและแดงในช่วงหน้าร้อน มีสีสอดคล้องกับสีประจำมหาวิทยาลัยคือสีเหลือง-แดง

 

เรียบเรียงจาก  สำนักข่าวเจ้าพระยาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา