วันศุกร์ที่ 3 พ.ค. 56 เวลา 09.00-10.30 น. ถ่ายทอดเสียง โครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน ครั้งที่ 1


จำนวนผู้ชม: 1028    วันที่โพสต์: 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 00:00 น.
Facebook

 

วันศุกร์ที่ 3 พ.ค. 56 เวลา 09.00-10.30 น. ถ่ายทอดเสียง โครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ ก้าวไปด้วยกัน...สู่อนาคตเยาวชนไทย ค.ศ.2020 ณ.ห้อง 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา